Marcus Aurelius Antoninus Augustus  26. 4. 121 – 17. 3. 180

Patřil mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, bývá nazýván „filozof na trůně“. Vláda císaře Marca Aurelia je poznamenána mnoha válkami, římské říše se musí bránit útokům barbarských národů na Východě i v Evropě, císař sám osobně vede úspěšné vojenské výpravy proti germánským Markomanům a Kvádům, císař vede římská vojska i proti Sarmatům, nicméně, ale války a morové rány, zdecimují Marcovo vojsko natolik, že musí být doplňováno otroky, gladiátory i příslušníky loajálních germánských kmenů. V roce 176 vydává edikt, kterým potvrzuje předchozí Reskript Trajánův, ale zároveň nařizuje, že křesťané mají být pokládáni za nepřátele státu a mají být aktivně vyhledáváni. To vedlo ke krutému pronásledování křesťanů.Marcus Aurelius umírá 17. 3 roku 180 pravděpodobně ve vojenském táboře u Vindobony (dnešní Vídeň). Tertulián tvrdí, že zemřel v Sirmiu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Marcus Aurelius [on-line], Poslední aktualizace 16. 12. 2013. [Citováno 23. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Markus_Aurelius


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.