Mabillon Jean 23. 11. 1632 – 27. 12. 1707

Byl benediktinský mnich a historik, známý jako zakladatel novodobé paleografie a diplomatiky. Mabillon se narodil v Saint-Pierremont ve Francii jako pátý syn rolníka Estienna Mabillona. Ve dvanácti letech odešel do koleje v Remeši a roku 1650 vstoupil do semináře. Roku 1663 působil u baziliky Sant-Denis u Paříže a následujícího roku v pařížském opatství Saint-Germain-des-Prés, kde se seznámil s význačnými učenci své doby. V opatství Saint-Germain-des-Prés Mabillon vydal dílo svatého Bernarda z Clairvaux (1667) a životy benediktinských svatých (1668). Roku 1681 vydal dílo De re diplomatica libri sex (Šest knih o diplomatice), v němž se věnuje různým druhům středověkého písma a rukopisů a které je dnes považováno za zakládající dílo paleografie a diplomatiky. Roku 1701 jej král jmenoval mezi zakládající členy Académie des Inscriptions et Belles.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Jean Mabillon [on-line], Poslední aktualizace 24. 10. 2013. [Citováno 4. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Mabillon


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.