Martyrologium Polykarpovo

O spisu Umučení Polykarpovo, který pochází z 2. století, existuje stará zpráva; je koncipovaná tak, aby podle možností prokázala mnoho podobností mezi mučednictvím Polykarpovým a pašijovým utrpením Ježíše. Ze zprávy vysvítá, že Polykarp byl umučen ve věku 85 let. Za pisatele zprávy se označuje Marcion. Spis o mučednictví se různě zpracovával a doplňoval; kritické zvážení doplňků vedlo k názoru, že je nelze použít k datování. I jednoznačně protimontanistické partie mohou pocházet až z první redakce. Musí se tedy nechat otevřené, zda zpráva o umučení byla sepsána před vypuknutím montanistické krize, nebo po ní; bylo by to důležitější než znalost absolutně přesného data.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Polykarp ze Smyrny [on-line], [Citováno 5. 9. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/polykarp-ze-smyrny/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.