Martyrologium

Je kniha obsahující seznam mučedníků a světců (a nejdůležitější zprávy o jejich životě), které církev každého dne slaví. Oficiálně se jako liturgická kniha objevuje po tridentském koncilu (Martyrologium romanum, 1584), ale jejím předchůdcem je kalendář, čili výčet svátků a svatých, který se slaví na určitém místě. Nejstarším liturgickým kalendářem je kalendář římský, jenž tvoří Depositio martyrum (výpověď mučedníků) zařazená v Letopisech od r. 354. Martyrologium původně obsahovalo pouze jména mučedníků, později se připojila jména biskupů atd.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Martyrologium [on-line], [Citováno 25. 6. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/martyrologium/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.