Melchidesech

Melchisedech je biblická postava z knihy Genesis, kde se setkává s Abramem (později přejmenovaným na Abraháma), žehná mu a přijímá desátek. Je označen jako „král a velekněz nejvyššího“ (je zde použito el Eljon, nikoli JHVH), kterého uctívá chlebem a vínem. Židovská tradice ztotožňuje Melchisedecha s Noemovým synem Šémem. Kristus je v 5. kapitole Listu Židům označován jako kněz podle řádu Melchisedechova.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Melchisedech [on-line], Poslední aktualizace 3. 6. 2013. [Citováno 3. 7. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Semita


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.