Melitón ze Sard  2. století

Biskupa Melitona ze Sard označuje biskup Polykrates Efeský v listu římskému papeži Viktorovi (asi 189–198) za jednu z nejsvětlejších postav Malé Asie. Byl prý „eunuchem“ (tj. asketou) a je pochován v Sardech. Zprávy o něm podává Eusebius. Vypočítává dlouhý seznam Melitonových spisů (více než dvacet titulů). Nachází se mezi nimi Apologie, kterou Meliton poslal císaři Marku Aureliovi asi v roce 166. Zprávy o Melitonovi se vzájemně natolik rozcházejí, že snad ani není možné je rekonstruovat. Jisté je, že byl apologetou. Velmi záhy začala objevovat pseudomelitonská díla a nikdo nemůže tvrdit, že Eusebiův seznam obsahuje jen pravé Melitonovy spisy.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Melitón ze Sard [on-line], [Citováno 15. 5. 2013], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/meliton-ze-sard/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.