Mýtus

Slovo mýtus - vyprávění se v soudobé češtině užívá ve dvojím, na první pohled opačném smyslu:

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Mýtus [on-line], Poslední aktualizace 27. 4. 2011 [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mýtus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.