Monastýr

Termín označující pravoslavný klášter – společný příbytek mnichů, místo pro monastický (mnišský) život. Největším monastýrům se říká lávra. Naopak malému monastýru se říká skit. Dalšími malými mnišskými příbytky jsou: hysychastirion, kaliva, kelije. V čele monastýru stojí igumen (opat) či archimandrita (vyšší titul). Každý monastýr má svoji ústavu – vnitřní řád. Současným mnišským centrem pravoslaví je Svatá Hora Athos. Mnoho monastýrů je v Řecku, na Balkáně, na Ukrajině a v Rusku.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Monastýr [on-line], Poslední aktualizace 18. 7. 2012. [Citováno 11. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Monastýr


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.