Mojžíš  cca13. stol. př. Kr.

Zakladatel izraelského náboženství žil asi ve 13. stol. př. Kr. Egyptské forma jména „Moses“ znamená tolik co "vytažený". I když neexistují bezpečná svědectví o jeho životě, není žádná pochybnost o jeho historické osobnosti. Mojžíš byl jako dítě z kmene Levi po svém narození vložen do košíku a poslán po proudu Nilu, z nějž ho vylovila faraonova dcera. Rozhodující zjevení Boha zažil na hoře Sinaj. V hořícím keři se mu ukázal Bůh - Jahve a přikázal mu, aby vysvobodil svůj národ z egyptského otroctví. Pod jeho vedením ho Izraelité následovali do pouště. V Rákosovém moři bylo egyptské vojsko, které je pronásledovalo, zničeno zázrakem, který Mojžíš vyložil jako čin Boží. Zdůvodnil kult uctívání Boha, který ustanovil jako zákon - netrpět žádného jiného boha mimo Jahve(ho). V zastoupení národa uzavřel na hoře Sinaj smlouvu s Bohem a přijal tam Boží zákony (viz desatero). Počáteční dějiny lidstva a vyvoleného židovského národa včetně vysvobození z Egypta a příchod do zaslíbené země jsou zachyceny v Bibli, v Mojžíšových knihách.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Mojžíš [on-line], [Citováno 10. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/mojzis-hebr-mose/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.