Misie

znamená původně soustavné šíření křesťanské víry kázáním a jinou misijní činností. Člověk, který se tomuto věnuje, se nazývá misionář. V současné době se jedná o šíření víry jakéhokoliv náboženství nebo sekty.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Misie [on-line], Poslední aktualizace 27. 6. 2010. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Misie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.