Mesiáš

Z hebrejštiny mašiach – pomazaný, do řečtiny přeloženo jako christos. Ve Starém zákoně označuje ty, kdo byli pomazáni: krále, kněze a proroky. Postupně byl tímto výrazem označován očekávaný potomek z Davidova rodu, který měl obnovit království - Izraele. Výjimečně byl titulem mesiáš nazván i perský král Kýros, protože byl nástrojem v Božích rukou pro osvobození židovského lidu. V Novém zákoně je titul mesiáš používán pro Ježíše, ztotožněného právě s Kristem.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Mesiáš [on-line], [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/mesias/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.