Masoretský text

je hebrejský (či v jistých případech aramejský) text SZ opatřený masoretskými vokalizačními znaky, resp. doplněný o tzv. masoru – propracovaný systém okrajových poznámek sloužící k rychlé a přehledné orientaci v biblickém textu a k zaznamenání jeho různých variant. Hebrejština, jako i jiné semitské jazyky, totiž nezná ve svém písmu znaky pro samohlásky. Protože stále méně Židů bylo schopno číst původní souhláskový text (a z náboženských důvodů bylo pociťováno jako nanejvýš důležité uchovat jeho přesné znění a výslovnost), bylo nutné vytvořit vokalizační systém.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Masoretský text [on-line], Poslední aktualizace 27. 11. 2012. [Citováno 4. 12. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Masoretský_text


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.