Marek evangelista, 1. století

Autorem druhého evangelia je Marek, původním jménem Jan. V Novém zákoně se o něm hovoří na deseti místech. Pocházel z Jeruzaléma. Markova matka Marie měla v Jeruzalémě dům, ve kterém se první křesťané scházeli k bohoslužbám. Podle všeho byl Marek obrácený na křesťanství apoštolem Petrem, který ho nazývá svým synem a jeho bratranec Barnabáš byl v jeruzalémské církvi dobře známou osobou. Dle slov Papiase Marek osobně Krista nepoznal, ale patřil do okruhu prvních učedníků Petrových, byl jeho tlumočníkem a překládal jeho diskuze a vyučování z aramejského jazyka do řečtiny. Tradice dále považuje Marka za prvního patriarchu alexandrijského a tedy zakladatele křesťanství v Africe. Podle legendy zde v roce 67 podstoupil mučednickou smrt.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Marek Evangelista [on-line], Poslední aktualizace 12. 1. 2013. [Citováno 25. 2. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Evangelista


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.