Marga

Z historických zkušeností známe dvě margy - cesty pratjaháry. První z nich je často praktikována v hinduismu. Je to cesta askeze, popírání a omezování smyslů. Často tato cesta pozbývá na významu vlastním nesmyslným mučením sebe a svého těla. Druhá marga - smysly nejsou omezovány, nýbrž kontrolovány, sledovány. Cílem této činnosti je jejich zjemnění a možnosti obrácení k vnímání vnitřního světa člověka - to je pratjahára.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Pratjahára – pátý stupeň Patandžáliho 8.dílné stezky [on-line], [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://www.joga-magazin.cz/pratjahara--paty-stupen-patandzaliho-8dilne-stezky.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.