Majuskule a minuskule

Majuskule (tradičně v paleografii také majuskula, jinak velká písmena, verzálky) je forma písmen (v latince A, B, C, …), jejich opakem jsou minuskule (malá písmena, minusky: a, b, c, …). V paleografii se majuskule definují jako znaky, které lze zapsat zpravidla mezi dvě linky psací osnovy, takže vyplňují horní a střední psací pásmo. Oproti tomu minuskule se zapisují do čtyřlinkové osnovy, takže mohou zaplňovat pouze střední pásmo, zasahovat také do horního či dolního pásma anebo do všech třech pásem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Majuskule [on-line], Poslední aktualizace 23. 4. 2012. [Citováno 11. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Majuskula


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.