Mahávíra  cca 599 – 527 př. Kr.

Doslova „Velký hrdina“ byl indický učenec, je znám především jako zakladatel džinismu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Mahávíra [on-line], Poslední aktualizace 7. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mahávíra


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.