Magie

je okultní umění ovládat, ovlivňovat lidi, zvířata a přírodní síly. Jsou to praktika navozování žádoucích změn pomocí sil dosud nedefinovaných vědou; umění změnit vědomí nebo skutečnost jinou než fyzickou silou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Magie [Citováno 5. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.