Madona

je původně označení pro Pannu Marii obecně, v umění pak pro plastiku nebo obraz zobrazující Pannu Marii, v užším slova smyslu pouze Pannu Marii s Ježíškem. Je jedním z nejčastějších vyobrazení křesťanského výtvarného umění, zvláště katolického (plastiky, obrazy, rukopisy) a pravoslavného (pouze obrazy - ikony).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Madona [on-line], Poslední aktualizace 30. 1. 2013. [Citováno 30. 1. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Madona


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.