Lýsiáš  (Lýsiás)  kolem roku 150 př. Kr.

Byl členem seleukovské královské rodiny. Antioch IV. jej pověřil potlačením makabejského povstání v Judsku. Když měl na dosah vítězství při obléhání Jeruzaléma (obleženým docházely zásoby jídla i vody), musel z důvodu řešení mocenských záležitostí uvnitř seleukovské dynastie obléhání ukončit. Nakonec byl spolu se svým králem Antiochem V., přibližně v roce 162 př. Kr., zavražděn Démétriem I.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Makabejské povstání, [on-line], Poslední aktualizace 13. 8. 2014 [Citováno 1. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makabejské_povstání


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.