Legát

(z latinského: legatus) znamená pověřený. Byl to titul označující v antickém Římě zplnomocněnce, který byl delegován od nějaké vyšší autority.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Legát [on-line], [Citováno 14. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikisource.org/wiki/Ottův_slovník_naučný/Legát


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.