Lao-c´  6. nebo 4.stol. př. Kr.

Čínský filozof považovaný spíše za legendární postavu. Přisuzuje se mu podíl na založení filozofického učení taoizmu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Čínská filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 25. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čínská_filosofie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.