Leontopolis

Leontopolis bylo starověké egyptské, dnes neexistující město, které leželo v centrální části nilské delty, asi 10 km jihovýchodně od současného města Zifta.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

BAINES, John a MÁLEK, Jaromír. Svět starého Egypta. Praha: Knižní klub, 1996 ISBN: 80-7176-246-6.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.