Lukáševangelista 1. století

Řecký autor evangelia sv. Lukáše a Skutků apoštolů byl povoláním lékař a sv. Pavel se o něm zmiňuje ve svých listech obcím víckrát jako o svém průvodci. Podle legendy byl jedním ze dvou učedníků Emauzských a zřejmě zemřel jako mučedník. Obě jeho díla, která tvoří jednotu a po způsobu řeckých klasiků byla adresována jedné osobě, ukazují mnohé vztahy k řeckému vzdělání. Ježíš v nich vystupuje především jako milosrdný spasitel vyvržených a hříšníků.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Lukáš, evangelista [on-line], [Citováno 25. 2. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/lukas-evangelista/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.