Liturgie

pochází z řečtiny. Původně to byla veřejná služba, dnes znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve. Pravidlům pro bohoslužbu se říká ritus nebo také rituál, soustavnému studiu liturgie se věnuje odvětví teologie s názvem liturgika.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Liturgie [on-line], Poslední aktualizace 6. 5. 2012 [Citováno 11. 6. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.