Letnice

U židů byly původně zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za žně (šavu'ot, svátek týdnů). Oslavovaly se sedm týdnů (50 dnů) po velikonocích (L 23,15-22). Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj ( - tóra). V křesťanství se naproti tomu o letnicích slaví seslání Ducha svatého na apoštoly shromážděné ve večeřadle (Sk 2, 1-13).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Letnice [on-line], Poslední aktualizace 8. 3. 2013. [Citováno 15. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/letnice/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.