Lekcionář

Z lat. lectionarium (z lectio, „četba“). Kniha, která obsahuje úryvky Písma svatého ( - bible) pro bohoslužebné účely ( - liturgie). Mešní l. může být i ve dvou svazcích: - epistolář a - evangeliář.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Lekcionář [on-line], [Citováno 10. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/lekcionar/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.