Kambýsés II.  vládl 530 – 522 př. Kr.

Perský velkokrál z rodu Achaimenovců, syn zakladatele perské říše Kýra II. Velikého. Proslavil se zejména vítězným tažením do Egypta kolem roku 525 př. Kr. Při dobývání Núbie již tak úspěšný nebyl. Zemřel po zranění v Sýrii nebo Palestině.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kambýsés II., [on-line], Poslední aktualizace 24. 2. 2015 [Citováno 29. 10. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kambýsés_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.