Kósalsko

Kósalsko byla starověká říše na severu indického subkontinentu blízko hranic soudobého Nepálu. Existovala přibližně do 1. poloviny 5. stol. př. Kr., kdy se stala součástí Magadhské říše.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

KRÁSA, Miloslav a MARKOVÁ, Dagmar a ZBAVITEL, Dušan. Indie a Indové, od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad, 1997 ISBN: 80-7021-216-0