Kuš

Kuš bylo království, které vzniklo na konci egyptského období Nová říše (kolem roku 1070 př. Kr.) na historickém území Núbie, které je dnes částečně součástí Egypta a částečně Súdánu. Základ království vytvořili potomci Egypťanů, kteří se smísili s původními obyvateli, ale ponechali si egyptské náboženství a zvyklost stavět pyramidy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Núbie, [on-line], Poslední aktualizace 6. 5. 2013 [Citováno 7. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Núbie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.