Kybelé  (Cybele)

V řecké mytologii maloasijská bohyně, ctěná jako „velká matka bohů“.Ve Frýgii a Lýdii byla uctívána jako dárkyně života a matka bohů. Byla ztotožňována s bohyní Rheiou nebo Gaiou, u Římanů s bohyní Ops. Byla považována za matku Siléna, Marsya a fryžského krále Midy. Narodila se prý v kraji frýgické hory Kybely, žila nejraději v lesích s horskými démony, se lvy, pardály. Obřady k její poctě byly obvykle hodně divoké. Uctívali ji a sloužili jí zejména Kúréti, Korybanté i trpasličí Daktylové.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kybelé [on-line], Poslední aktualizace 24. 1. 2014. [Citováno 26. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kybelé


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.