Klášter křesťanský

Místo, náboženská stavba, popřípadě areál, kde žije společenství - mnichů nebo mnišek. První klášter byl založen sv. Pachomiem r. 320, ale charakteristickou podobu získal klášter na Východě v 5. stol. ( - basiliáni) a na Západě ve století 6. v díle sv. Benedikta ( - benediktini). Řehole sv. Benedikta počítala s tím, že každý k. bude nezávislý a soběstačný a že bude vybaven vším potřebným: vodou, mlýnem, dílnami, sady, školou, knihovnou, kostelem atd. Takto se stal k. společenským mikrosvětem, mohl čelit různým barbarským nájezdům a uchovávat neocenitelné poklady kultury a civilizace. České slovo klášterje odvozeno z latinského claustrum - uzavřené místo. Ze stejného latinského základu vychází také termín klauzura, kterým bývá označována uzavřená část kláštera nepřístupná laickým osobám.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Klášter [on-line], [Citováno 3. 12. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/klaster/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.