Kassandros  350 – 297 př. Kr.

Byl králem Makedonie a nejstarším synem makedonského vojevůdce Antipatra. Prameny líčí Kassandra jako člověka bez jakýchkoliv morálních zábran. Nechal obnovit Théby zničené Alexandrem Velikým, přestavěl Thermy v Soluň (Tesaloniku).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kassandros [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013. [Citováno 12. 6. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kassandros


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.