Křtitel Jan  1. století

Svatý Jan Křtitel je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangelií. Zmiňuje se o něm také židovský historik Josef Flavius ve spise Židovské starožitnosti. Narodil se Zacharjáši a Alžbětě, toto narození zvěstoval archanděl Gabriel Zachariášovi, ten mu nevěřil, proto oněměl až do provedení obřízky Jana Křtitele. Jako mladý odešel do pouště, aby se připravil na své budoucí povolání. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu; takto pokřtil i Ježíše Krista. V jednom ze svých kázání odsoudil i Heroda Agrippu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Herodes ho za tuto kritiku nechal uvěznit a poté Jana Křtitele nechal stít.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jan Křtitel [on-line], Poslední aktualizace 7. 1. 2013. [Citováno 30. 1. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Křtitel


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.