Kodex

Kodex v původním slova smyslu označuje svazek listů svázaných ve hřbetu. Pro zápis mnohem výhodnější než původní svitky, které nahradil, neboť se v něm rychleji a lépe orientuje. Na materiál se dalo psát z obou stran.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kodex[on-line], Poslední aktualizace 29. 10. 2012. [Citováno 27. 2. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodex


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.