Kataklyzma

Kataklyzma nebo kataklysm (řec. potopa, ničivá povodeň) znamená živelní pohromu, velkou a náhlou přírodní katastrofu nebo rozsáhlý přírodní děj spojený s velkými změnami v přírodním prostředí apod.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Definice slova Kataklyzma na webu: [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na http://www.google.cz/search?hl=cs&defl=cs&q=define:Kataklyzma&sa=X&ei=lZVzTbadIo7Nswag2pSEDg&ved=0CBcQkAE


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.