Ka

Zatím ne zcela pochopený výraz pro jednu z tzv. duší člověka nebo boha. Ka zajišťovalo další život zesnulého, resp. bylo považováno za dvojníka vznikajícího zároveň s člověkem, na rozdíl od něj však bylo nesmrtelné, přijímalo pohřební oběti a žilo v záhrobí. Bozi mohli mít i více ka (sluneční bůh až 14).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Glosář [on-line] [Citováno 29. 8. 2011] Dostupné na: http://egyptologie.lixa.cz/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.