Hyrkán Jan  2. stol. př. Kr.

Byl synem Šimona makabejského, kterého nechal v roce 135 př. Kr. zavraždit jeho zeť Ptolemeios. Janu Hyrkánovi se podařilo uprchnout. Aby posílil svoji moc, vybudoval žoldnéřské vojsko a ovládl zejména Samařsko a část Idumeje.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Makabejské povstání, [on-line], Poslední aktualizace 26. 2. 2015 [Citováno 28. 9. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasmoneovské_království


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.