Helénismus

Je novodobé označení pro období starověkých dějin přibližně od poloviny 4. století do konce 1. století př. Kr. Charakteristickým znakem helénistické doby je expanze řecké kultury včetně řeckého jazyka. Docházelo k prolínání řeckých a orientálních tradic a ke vzniku nových forem politiky, vědy a umění a k ovlivňování náboženských tradic.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Helénismus, [on-line], Poslední aktualizace 28. 2. 2015 [Citováno 28. 2. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Helénismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.