Haman  přelom 6. a 5. stol. př. Kr.

Biblická postava ze starozákonní Knihy o Ester. Byl prvním ministrem perského krále Assuera. Urazil se, když se mu Žid Mordokaj odmítl klanět jako bohu a měl proto úmysl celý izraelský národ vyvraždit. Ester, Mordokajova schovanka, která již byla manželkou perského krále Assuera, se o úmyslu Hamana od Mordokaje dozvěděla a dosáhla zákazu provedení Hamanova úmyslu. Haman byl potrestán za svoje úklady smrtí oběšením, stejnou smrtí, kterou chtěl ze světa zprovodit Mordokaje.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Ester, [on-line], Poslední aktualizace 22. 2. 2014 [Citováno 11. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Ester


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.