Holofernes  cca 6. stol. př. Kr.

Je biblickou postavou ze starozákonní Knihy o Juditě. Byl poslán asyrským králem Nebúkadnesarem (nejedná se o babylonského krále Nebukadnesara II.), aby dobyl město Betulii, které se nechtělo podřídit asyrské nadvládě. Jeho přízeň si lstí získala mladá, krásná a moudrá vdova z města Betulie, a když ji vojevůdce pozval k sobě, opila jej a zabila. Holofernovo vojsko se pak dalo na útěk a obyvatelé Betulie je pobili.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Holofernes, [on-line], Poslední aktualizace 8. 9. 2014 [Citováno 10. 1. 2015]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Holofernes


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.