Heli (Eli)  cca konec 2. tisíciletí př. Kr.

Byl veleknězem v době soudců. Neplnil si dobře svoje povinnosti, a tak se stalo, že jeho synové, kněží, si nedovoleně brali maso ze zvířat obětovaných Bohu. Heli to sice věděl, ale nezasáhl. Bůh za to potrestal syny i Heliho. Synové padli ve válce s Filišťany a Filišťané ukradli Archu úmluvy. Když se to Heli dozvěděl, upadl naznak a zemřel.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha soudců, [on-line], Poslední aktualizace 19. 2. 2014 [Citováno 6. 10. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Soudců


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.