Hospodin

Je pojmenování křesťanského jediného Boha. Pojmenování má původ ve staroslověnském gospoď, neboli pán. Starozákonní židé a po nich i starověcí křesťané se z úcty k božímu jménu vyhýbali použití jména Jod-he-vav-he (původně psané bez vynechaných samohlásek JHVH) a používali pojmenování Adonai - Pán.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Hospodin, [on-line], Poslední aktualizace 21. 8. 2014 [Citováno 6. 10. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospodin


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.