Hliněné destičky  (tabulky)

Byly ve své době nejrozšířenějším psacím materiálem. První písemné doklady psané v sumerštině na hliněné destičky pocházejí z počátku 3. tisíciletí př. Kr. Destičky se vyráběly z naplavené směsi hlíny a jílu. Po napsání textu se destička usušila, případně vypálila. Záznamy na destičkách byly zhotoveny klínovým písmem nebo piktogramy. Pro psaní hláskového písma byly nahrazovány vhodnějším materiálem, papyrem nebo pergamenem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Mezopotámie, [on-line], Poslední aktualizace 8. 9. 2014 [Citováno 2. 10. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopotámie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.