Hippokratés  460 – 370 př. Kr.

Osobnost lékaře Hippokrata zůstává zahalena rouškou tajemství. Neexistuje dílo, které by bylo přímo přiřčeno Hippokratovi. Existuje dílo nazvané Corpus Hippocraticum, soubor padesáti osmi děl v sedmdesáti třech knihách. Pojednávají o nepřeberné škále zdravotnických otázek, forma kolísá mezi pečlivě zpracovanými medicinskými přednáškami a méně exaktními výklady. Ani jedno z těchto děl nelze přiřknout Hippokratovi. Jazykový a stylistický rozbor však dovoluje položit vznik díla do doby Hippokratova života. Se jménem Hippokrata je spojena slavná lékařská přísaha.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

GRANT, Michael. Klasické Řecko, Z anglického originálu The Classical Greeks přeložil Gerik Císař. Nakladatelství BB art, 1999 ISBN: 80-7341-919-X