Hérakleitos 535 – 475 př. Kr.

Byl řeckým předsokratovským myslitelem, narodil se v Efesu, na západním pobřeží současného Turecka, údajně pocházel z královské rodiny. O jeho životě a osobnosti se toho ví málo, velká část informací je pravděpodobně smyšlena. Vedl údajně osamělý život. Z jeho díla se zachovaly filozofické zlomky, jejichž smysl není příliš jasný. O lidech se vyjadřoval opovržlivě. Známá je např. jeho myšlenka „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Hérakleitos, [on-line], Poslední aktualizace 11. 3. 2014 [Citováno 3. 4. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hérakleitos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.