Hadrianus Publius Aelius  24. 1. 76 – 10. 7. 138

Římský císař v letech 117 - 138, který na trůně střídá císaře Trajána. Hadrianovu politiku lze označit za politiku defenzivy a zadržování případného nepřítele, během své inspekční cesty po římských provinciích nechává budovat hraniční opevnění. Pronásledoval křesťany na podkladě Trajánova reskriptu. Císař Hadrián zmírnil Trajánův reskript a nařídil, že se mají trestat nejen křesťané, ale i udavači, kteří udávali z osobních nebo zištných důvodů. Po povstání Židů v Palestině, které vedl bar Kochba císař Hadrián přitvrdil. Považoval totiž křesťany za židovskou sektu, i když valná většina křesťanů už pocházela z pohanokřesťanů, po potlačení povstání byli vyvražďováni navíc společně se Židy. Hadrián odmítl rozlišovat příslušníky mojžíšské a křesťanské víry. Hadrianus se v posledních letech svého života choval náladově a projevoval občasné tyranské sklony. Hadrianovo tělo bylo nejprve pohřbeno v Puteolech, nedaleko Bají, na statku kdysi vlastněném Ciceronem. Nedlouho poté bylo přeneseno do Říma a uloženo v Domitiiných zahradách, v blízkosti takřka hotového Hadriánova mauzolea. Po dokončení této stavby v roce 139 byly Hadrianovy ostatky spáleny a jeho popel byl umístěn do mauzolea.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Hadrianus [on-line], Poslední aktualizace 16. 12. 2013. [Citováno 20. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Publius_Aelius_Hadrianus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.