Hegesippus 110 - 7. 4. 180

Židovský konvertita, byl křesťanským kronikářem rané církve, napsal pět knih o prvotní církvi (Hypomnemata). Psal o tradici apoštolských kázání, psal proti herezím, především proti gnostikům a Marcionovi. Popsal také posloupnost prvních biskupů. Jeho dílo se bohužel nezachovalo. Informace o jeho díle čerpáme především z Eusebiových Dějin církve z r. 300. Pro sepsání svých „dějin“ měl dobré předpoklady. Ovládal semitské jazyky, znal i nepsanou židovskou tradici. Navíc byl velmi scestovalý. Prošel celý Východ až po Řím, vždy přímo na místě popisoval učení a zvyky místních církví. Na závěr svého díla konstatuje, že nenalezl žádné zásadní rozdíly mezi všemi církvemi, které navštívil.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Hegesippus (chronicler) [on-line], Poslední aktualizace 14. 2. 2014. [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Hegesippus_(chronicler)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.