Herodes Veliký cca 73 př. Kr. – cca 4 po Kr.

Nazývaný také jako Herodes I. Ukrutný, byl králem Judeje. Je znám především díky tomu, že nechal přestavět Jeruzalémský chrám. Herodes byl schopný vojevůdce a administrátor, spojenec Říma proti Parthům. Jeho krutý způsob vlády se přenesl do biblické tradice, která mu přisuzuje vyvraždění betlémských kojenců. V roce 40 př. Kr. jej římský senát formálně jmenoval králem Judska. Trvalo však tři roky, než se prosadil jako správce. Králem Judeje byl pravděpodobně v letech 37 - 4 př. n. l. Herodes je v evangelijním podání postavou negativní, byl však jedním z největších panovníků ve Středomoří v té době. Herodes byl Idumejec (jeho otec byl Antipatros) s nabatejskou matkou, svou moc legitimizoval sňatkem s hasmoneovskou princeznou Mariamné, kterou později dal i se syny zabít. Nejvýznamnějším činem Heroda Velikého je přestavba jeruzalémského chrámového areálu. Kromě Jeruzalémského chrámu Herodes přestavěl i královský palác, vybudoval přístav Caesarea Maritima, pevnost Masadu a mnoho dalších staveb. Izraelští archeologové našli jeho hrobku v květnu 2007 v pouštní pevnosti Herodeon (jižně od Jeruzaléma), kterou Herodes založil kolem roku 23 př. Kr.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Herodes Veliký [on-line], Poslední aktualizace 20. 3. 2013. [Citováno 30. 10. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Herodes_Veliký


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.