Homilie

(z řeckého homilia, shromáždění, beseda, vyučování) je v běžném církevním provozu jiný výraz pro kázání, zejména při eucharistické bohoslužbě. V užším slova smyslu je homilie kázání exegetické, tj. věnované výkladu biblického čtení.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Homilie [on-line], Poslední aktualizace 4. 12. 2011. [Citováno 5. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Homilie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.