Holtzman Julius Heinrich  1832 - 1910

Německý protestantský teolog na universite ve Štrasburku. Usiloval o zdůvodnění křesťanství jako tzv. pozitivního náboženství proti ostatním náboženstvím tzv. přirozeným tj. historicky vzniklým na základě lidských abstrakcí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Heinrich Julius Holtzmann [on-line], Poslední aktualizace 20. 12. 2012. [Citováno 12. 2. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Julius_Holtzmann


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.